Over ons

Vergisting van de afvalstoffen zoals mest, plantaardig afval, slib of andere stromen resulteert in de productie van biogas dat door een WKK wordt omgezet in groene stroom en warmte. Naast het opwekken van duurzame energie uit uw afval, kan Green Service het afval omzetten in allerlei waardevolle outputstromen. Zo wordt het afval in de vergister zelf gehygiƫniseerd door middel van thermofiele vergisting volgens gepatenteerd concept, wat resulteert in een exporteerbaar product. Daarnaast zorgt Green Service voor een verdere opwaardering van het digestaat of afval (scheiding, waterproductie, .. .). Alle vormen van industrieel of agrarisch afval (water), al dan niet vergist, kunnen worden omgezet in lozingswater of hergebruikt als proceswater.

Hiermee dragen we bij aan een circulaire economie waarin we afvalstromen een tweede leven geven via de productie van hernieuwbare energie. In overleg met de klant zorgt Green Service voor een zorgvuldige analyse en uitwerking van het project om aan alle nodige eisen te voldoen.

Waar afval voor veel ondernemingen een eindpunt en kost betekent, streeft Green Service naar een maximale valorisatie van afval, om de huidige lineaire vorm van een onderneming om te zetten in een meer circulaire vorm.

biogas

Experts Waste And Water Management

Easy to use ability

High quality materials

Customer support

Waste Hygienisation

Experts waste and water management

Laboratory Facilities

Meer informatie?