Green Service Europe biedt totaaloplossingen voor lokale afvalstromen

Green Service Europe bouwt biogasinstallaties op maat op allerlei afvalstromen (groenten, mest, ...)

Over ons

Vergisting van de afvalstoffen zoals mest, plantaardig afval, slib of andere stromen resulteert in de productie van biogas dat door een WKK wordt omgezet in groene stroom en warmte. Naast het opwekken van duurzame energie uit uw afval, kan Green Service Europe het afval omzetten in allerlei waardevolle outputstromen. Enerzijds kan het afval in de vergister zelf gehygiƫniseerd worden door middel van thermofiele vergisting wat resulteert in een exporteerbaar product, anderzijds zorgt Green Service Europe voor een verdere opwaardering van het digestaat of afval (scheiding, waterproductie, .. .). Alle vormen van industrieel of agrarisch afval (water), al dan niet vergist, kunnen worden omgezet in lozingswater of hergebruikt als proceswater.

Hiermee willen we bijdragen aan een circulaire economie waarin we afvalstromen een tweede leven geven via de productie van hernieuwbare energie. In overleg met de klant zorgt Green Service Europe voor een zorgvuldige analyse en uitwerking van het project om aan alle nodige eisen te voldoen.

In tegenstelling tot het feit waar afval voor veel ondernemingen een eindpunt en kost in de reeks betekent, streeft Green Service Europe naar een maximale valorisatie van afval om de huidige lineaire vorm van een onderneming om te zetten in een meer circulaire vorm.

biogas

Experts Waste And Water Management

Waarom kiezen voor een installatie van Green Service Europe?

Easy to use ability

High quality materials

Customer support

Waste Hygienisation

Experts waste and water management

Laboratory Facilities

Meer informatie?