Water

Green Service Europe vindt het optimaal gebruik van water van het grootste belang om de benodigde hoeveelheid water te waarborgen die iedereen nodig heeft.
Daarom werken we aan waterzuiveringsprojecten, niet alleen aan klassieke (gemakkelijkere) afvalwaterstromen, maar ook aan moeilijk te behandelen wateren.
Green Service Europe beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van de behandeling van industrieel en agrarisch afvalwater, toepasbaar op zowel grootschalige als kleinschalige installaties. 

Dit kan de zuivering en/of upgrade omvatten van:

- Digestaat
- Effluent van mestverwerkingssystemen
- Vloeibare fractie uit mestverwerkingssystemen
- Industrieel afvalwater
- ...

In overleg en na grondige analyse van de inputstromen zoekt Green Service Europe naar de optimale oplossing om aan de specifieke eisen te voldoen (lozingswater, proceswater, ...).

Ons werk in de wereld van afvalwaterzuivering omvat de studiefase, de uitvoeringsfase en de exploitatiefase. Wij kunnen u voorzien van:

- Advies en haalbaarheidsstudies
- Integratie, ontwerp en bouw van infrastructuur voor afvalwaterzuivering
- Problemen oplossen en toezicht houden op (bestaande) afvalwaterzuiveringsapparatuur