Biogas

Waarom kiezen voor een biogasinstallatie?

Naarmate fossiele brandstoffen uitgeput raken, is de altijd maar groeiende wereldbevolking genoodzaakt uit te kijken naar alternatieve energiebronnen. Bovendien heeft het gebruik van fossiele brandstoffen grote gevolgen voor zowel de uitstoot van broeikasgassen (verbranding van fossiele brandstoffen) als voor de menselijke gezondheid (luchtverontreiniging). Biogasinstallaties verminderen het broeikaseffect, aangezien CO2 (kooldioxide) 24 keer minder schadelijk is dan CH4 (methaan).
Biogasinstallaties gebruiken de eigen afvalstromen als hernieuwbare energiebron en helpen bij te dragen aan een circulaire landbouw of industrie. Op deze manier wordt het gebruik van externe energiebronnen vermeden.
Ongeacht zon, wind of water als energiebron, zijn biogasinstallaties in staat om een continue stroomproductie te leveren. Wanneer u zonne- of windenergie gebruikt, bent u afhankelijk van de weersomstandigheden.
Aangezien biogasinstallaties zorgen voor lokale energieproductie, bent u onafhankelijk van veranderende elektriciteitsprijzen.
Vergisters zetten het afval om in een product dat kan worden gebruikt als meststof waarvan de voedingsstoffen gemakkelijker door de gewassen worden opgenomen, vooral in het geval van koeienmest.
Biogasinstallaties valoriseren de inhoud van uw afval, waardoor afval niet langer wordt gewaardeerd als eindproduct, maar als duurzame bron van energie en andere belangrijke grondstoffen.
In combinatie met een WKK-systeem (warmtekrachtkoppeling) wordt ook warmte geproduceerd die kan worden gebruikt op uw eigen bedrijf of industrie.
Biogasinstallaties zetten uw huidige kosten van afvalverwijdering om in inkomsten.